Αρχική » Το Μουσείο » Συνεργάτες

Διευθυντής του Μουσείου

Κωνσταντίνος Ευαγγέλου

  • Αναπλ. Καθηγητής

Εργ. Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

 

Επιστημονικός Συνεργάτης, Μελέτη Αρχειακού Υλικού του Μουσείου

Χαρβάτη Κατερίνα

  • Τακτική Καθηγήτρια, Head of Paleoanthropology, Παν/μιο Eberhard Karls Universitαt, Tubingen,  Germany
  • Director, DFG Center of Advanced Studies, "Words, Bones, Genes, Tools"  , Eberhard Karls Universitat, Tubingen, Germany
  • Vice Speaker, Paleoanthropology, Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, Eberhard Karls Universitat, Tubingen, Germany

 

 

 

Επιστημονικός Συνεργάτης, Μελέτη Αρχειακού Υλικού του Μουσείου

Καρακωστής Φώτιος-Αλέξανδρος

  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στην ομάδα Παλαιοανθρωπολογίας του Ινστιτούτου "Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment" του Πανεπιστημίου Eberhard Karls Universitat, Tubingen, GermanyEπιστημονικός Συνεργάτης, Μελέτη Αρχειακού Υλικού του Μουσείου

Ευάγγελος Τουρλούκης

  • Αρχαιολόγος, Ερευνητής στην ομάδα Παλαιονθωπολογίας του Ινστιτούτου "Senckenberg Cente gor human Evolution and Palaeoenvironment" του Πανεπιστημίου Eberhard Karls Universitat, Tubingen, GermanyΕπιστημονικός Συνεργάτης

Μερδενισιάνος Κωνσταντίνος

  • Ιατρός - Ανθρωπολόγος

 

 

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πρωτόπαπα Αναστασία-Σοφία

  • Βιολόγος-Ιατρός-Ακτινολόγος

 


Επιστημονικός Συνεργάτης, Μελέτη Αρχειακού Υλικού του Μουσείου

Nicholas C. Thompson

  • Υποψήφιος Διδάκτορας  της Παλαιοανθρωπολογίας του Ινστιτούτου " Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment" του Πανεπιστημίου  Eberhard Karls Universitat , Tubingen, Germany

 

Επιστημονικός Συνεργάτης, Έρευνα αναφορικά στις Μούμιες του Ανθρωπολογικού Μουσείου

Δέσποινα Μωυσίδου

  • Ανθρωπολόγος