Αρχική » Εκπαίδευση » Φυσική Ανθρωπολογία Παραδόσεις

Φυσική Ανθρωπολογία Παραδόσεις

Φυσική Ιστορία του Ανθρώπου: Γενικό μέρος- Ιστορικά στοιχεία - Εξελικτική θεωρία - Πρωτεύοντα- Εξέλιξη πρωτευόντων- Απολιθώματα

Σκελετική Ανθρωπολογία - Παλαιοπαθολογία: Λειτουργική σημασία του σκελετού- Ανθρωπολογική μελέτη- Επιγενετικοί χαρακτήρες- Παλαιοπαθολογία- Αναγνώριση σκελετικών ευρημάτων- Ανάπλαση σκελετικών ευρημάτων- Μουμιοποίηση- Ιστορική ανάλυση- Νεκρικές καύσεις- Επιτόπια εξέταση- Σκελετική εξέλιξη του Homo Sapiens- Οδοντική Ανθρωπολογία- Σκελετική διαφοροποίηση σύγχρονου ανθρώπου- Η μελέτη ελλαδικών σκελετικών πληθυσμών

Εξέλιξη του Ανθρώπου: Ανθρωπίδες (=Hominidae)- Αυστραλοπίθηκοι (γένος Australopithecus)- Πρώιμες μορφές του γένους Homo- Αρχάνθρωπος (H.ergaster-H.erectus)- Εξέλιξη του εγκεφάλου- Ανθρώπινη συμπεριφορά- Πρώιμες μορφές της Ευρώπης- Άνθρωπος του Νεάντερταλ-  Προ-Νεάντερταλ- Κλασικός Νεάντερταλ- Έναρθρος λόγος-  Ο -ανατομικά- σύγχρονος άνθρωπος- Παλαιοανθρωπολογική έρευνα στην Ελλάδα- Ο Ταινάριος άνθρωπος

Πληθυσμιακή Ανθρωπολογία: Γενετική μέθοδος- Πληθυσμιακή γενετική- Παράγοντες γενετικής διαφοροποίησης- Ανθρωπολογική μελέτη- Προσαρμοστικοί μηχανισμοί- Διαφοροποίηση των δύο φύλων- Γεωγραφική διαφοροποίηση- Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογία- Ανθρωπολογία του Ελλαδικού χώρου- Φυλετικές διακρίσεις- Το μέλλον του Homo Sapiens

Ηθολογία: Μελέτη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς. Συνεργασία με διεθνείς ομάδες εργασίας όπως η ISHE (International Society of Human Ethology)