Αρχική » Έρευνα » Αρχαίος Καιάδας

Αρχαίος Καιάδας

Το σπηλαιο-βάραθρο του Καιάδα βρίσκεται στις δυτικές υπώρειες του Ταΰγετου, σε λόφο με υψόμετρο 750m και στην έξοδο του εντυπωσιακού φαραγγιού που συνδέει οδικά τη Σπάρτη με την Καλαμάτα.

Η διάνοιξη του σπηλαιο-βαράθρου στο εσωτερικό του λόφου, σε οριζόντιο μήκος περίπου 50m, πλάτος 1,5-3,5m και ύψος 18-25m των κατακόρυφων τοιχωμάτων, οφείλεται σε κατακόρυφη τεκτονική διάκλαση που διασχίζει το μητρικό πέτρωμα του λόφου, σε κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Η διάνοιξη αυτή οφείλεται επίσης στη διοχέτευση καρστικών υδάτων προς τα βαθύτερα στρώματα των ασβεστολίθων της περιοχής, που οδήγησαν στη διεύρυνση της διάκλασης στο βαθύτερο και στο κυρίως βάραθρο του σπηλαίου. Τα συγκεκριμένα σημεία του βαράθρου που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη κατακόρυφη -δίκην πηγαδιού- ανάπτυξη συγκεντρώνουν στον πυθμένα τη μεγαλύτερη στρωματογραφική επίχωση με ανθρώπινα οστά.

1983

Το 1983, με πρωτοβουλία του αρχαιολόγου Π. Θέμελη, προϊσταμένου της Εφορείας Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας, διοργανώθηκε ερευνητική αποστολή με συμμετοχή του Ανθρωπολογικού Μουσείου της Iατρικής Σχολής, για την εξερεύνηση σπηλαιο-βαράθρου, γνωστού ως Καιάδα, που βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού Τρύπη, περίπου 10km βορειοδυτικά της Σπάρτης.

2003

Το 2003, το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τριετές ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ανθρωπολογικού Μουσείου για τη διεξοδικότερη μελέτη του σπηλαιο-βαράθρου του Καιάδα με τησυνεργασία της εφορείας Σπηλαιολογίας-Παλαιοανθρωπολογίας και της Ε' Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων της Σπάρτης. Οι κυριότεροι στόχοι του συγκεκριμένου ερευνητικού και εκπαιδευτικού προγράμματος του Ανθρωπολογικού Μουσείου και των φοιτητών του μαθήματος της Φυσικής Ανθρωπολογίας ήταν:

  • η διερεύνηση των συνθηκών εναπόθεσης του ανθρώπινου σκελετικού υλικού στο εσωτερικό του σπηλαιο-βαράθρου, και
  • η περισυλλογή, η ανθρωπολογική μελέτη και η επιστημονική αξιολόγηση του σκελετικού υλικού του σπηλαιο-βαράθρου.