Αρχική » Εκπαίδευση » Πρακτικές Ασκήσεις

Πρακτικές Ασκήσεις

Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Φυσικής Ανθρωπολογίας είναι η εξοικείωση  των προπτυχιακών φοιτητών του μαθήματος στη βασική μεθοδολογία της Ανθρώπινης Βιολογίας. O σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής των φοιτητών στη διεξαγωγή και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων των κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων. Ακολουθούν οι ασκήσεις που διεξάγονται:

Ασκήσεις Σκελετικής Ανθρωπολογίας

Οι ασκήσεις Σκελετικής Ανθρωπολογίας περιλαμβάνουν μορφολογικούς και μετρικούς βιολογικούς χαρακτήρες προσδιορισμού της βιολογικής ηλικίας και της διάγνωσης του φύλου ενός σκελετού. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της δημογραφικής σύνθεσης σκελετικών πληθυσμών αρχαίων νεκροπόλεων, τον καθορισμό της μέσης διάρκειας ζωής των ατόμων τους, την παιδική θνησιμότητα του πληθυσμού και το συνολικό του μέγεθος. Σε περιπτώσεις μεγάλης συγκέντρωσης και τυχαίας ανάμειξης μεγάλου αριθμού ανθρώπινων οστών, όπως στα σκελετικά κατάλοιπα πολεμικών συγκρούσεων, επιδημιών και γενοκτονιών, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των ατόμων και του φύλου τους για την ιστορική ερμηνεία και προέλευση των οστών. Στα σκελετικά ευρήματα πραγματοποιείται επίσης διαφορική διάγνωση μηχανικών τραυμάτων και παλαιοπαθολογικών ευρημάτων ή οστικών αλλοιώσεων, που συχνά επιτρέπουν την αιτία θανάτου ή τις καταστροφικές συνθήκες συλλογικού αφανισμού ενός σκελετικού πληθυσμού.

Ασκήσεις Εξέλιξης του Ανθρώπου

Οι ασκήσεις Παλαιοανθρωπολογίας ή Εξέλιξης του Ανθρώπου προϋποθέτουν αυξημένες θεωρητικές γνώσεις, μεγαλύτερη πρακτική εξάσκηση και αυξημένη ικανότητα διαφορικής διάγνωσης για τον προσδιορισμό της βιολογικής ηλικίας, του φύλου και της φυλογενετικής προέλευσηςτων καταλοίπων απολιθωμένων μορφών του ανθρώπου.